Kees Habraken

Expositie is afgelopen

Het Waalres museum brengt: "Ontmoetingen en Emoties" Portretten van Kees Habraken

Tentoonstelling 06-07-2019 t/m 08-09-2019 > Breda
KEES HABRAKEN TOONT GEZICHTEN VAN OVER DE HELE WERELD

Bredanaar Kees Habraken exposeert zijn werk In het Waalres museum Willibroduslaan 4 5581GE Waalre

De expositie, “Ontmoetingen en Emoties” is te zien van 6-7 t/m 8-9 2019 en wordt geopend op 7 juli om 16.30 door Dr Hans Sondaal, (oud ambassadeur van Australie en voormalig directeur van het Aboriginal museum in Utrecht.)

“Wie verre reizen maakt kan veel verhalen” (Mathias Claudius Duitse dichter 1740-1815”
Dat gaat zeker op voor Kees Habraken uit Breda NL
Maar hij gebruikt liever beelden om zijn ontmoetingen met mensen weer te geven.
Habraken reist al jarenlang de wereld over. De ontmoetingen tijdens deze reizen inspireren hem tot het maken van zijn olieverfschilderijen, met name portretten.
Het resultaat is een serie fraaie, intieme en kleurrijke portretten met kenmerkende gezichtsexpressie.

“Ontmoetingen en Emoties”: Ontmoetingen met mensen spelen een essentiële rol in zijn werk. De emoties tijdens deze ontmoetingen vormen de rode draad in zijn olieverfschilderijen. Hij vertaalt de ontmoetingen naar een schilderij en laat de emoties van dat moment als het ware stollen op het doek.
Zijn indringende werk weet je te raken

In dit werk komen zijn drie passies bijeen: zijn voormalige werk als psychotherapeut, het reizen en het schilderen.
“Het zijn als het ware parallelle processen die plaatsvinden in het ontstaan van mijn schilderijen en mijn psychotherapeutische behandelingen in het verleden. Bij beide is sprake van een creatief proces, een creatief denken. Je ontmoet mensen komt met hen in contact en creëert van daaruit iets nieuws” aldus Habraken.
De vraag die vaak gesteld wordt: "Van waar de fascinatie voor het Afrikaanse portret? Het antwoord is : "Fascinatie voor mensen in het algemeen” "De belangstelling voor andere culturen is er altijd geweest." Het "Afrikaanse, het zwarte model" is geen bewuste keuze maar een bijkomstigheid die ontstaan is in de loop der tijd".
Citaat van een bezoeker
“Kijkend naar deze schilderijen kom je in hun wereld terecht, het geeft je een gevoel
een reis te maken door hun leven en contact te maken onderweg”
Exposities in Nederland, Belgie, Frankrijk, Duitsland en Zweden
Meer info: http://www.keeshabraken.nl chabraken@ziggo.nl
Een van de gexposeerde werken: “Sensual Eyes” Man van het eiland Halmahera Nrd Molukken Olierverf op linnen 40-50cm
Kees Habraken Breda
Kees Habraken Breda (2)
Kees Habraken Breda (3)
Kees Habraken Breda (4)
Kees Habraken Breda (5)

Hieronder een citaat van een bezoeker aan een van mijn exposities
“Terug uit 'verre landen' van een expositie waar het werk van Kees Habraken te zien is.
Kijkend naar al deze schilderijen geeft me het gevoel een wereldreis te maken en contact te hebben met mensen onderweg. Je komt in hun wereld terecht.
Echt een aanrader om 'Breda' even te verlaten en een andere sfeer en stemming te ervaren.”

Kees Habraken:
“Ontmoetingen met mensen vertalen naar een schilderij en daarin de emotie vast leggen van het moment, a.h.w. laten stollen op het doek. Dat is wat ik wil verbeelden in mijn schilderijen”

Het realistisch figuratieve werk van Kees Habraken ontstaat uit een ontmoeting een ervaring .In zijn schilderijen, tracht hij de ervaring de emotie die hij zelf had tijdens de werkelijke ontmoeting, weer te geven. Zijn olieverfdoeken weerspiegelen emoties als achterdocht, verdriet, rust en verliefdheid.
Habraken komt aan de hand van kenmerkende gezichtsexpressies tot fraaie portretten. Het geheel van zijn werk is een weerspiegeling van gemoedstoestanden van mensen. Zijn werk is kleurrijk uitdagend en expressief. De meest gebruikte techniek is ala prima ook wel nat in nat genoemd. Alhoewel sommige doeken ook de sfeer van een aquarel ademen en hij soms pasteus en in lagen schildert

Het werk nodigt uit tot vragen en roept interpretaties op. Het maakt nieuwsgierig, je wil meer weten. Je vraagt jezelf dingen af. De emoties, de vragen die je als toeschouwer ervaart, worden heftiger bij de doeken met het felle kleurgebruik. Terwijl de doeken met het overwegend realistisch kleurgebruik, meer een beeld geven van rust en gelatenheid.

In zijn werken staat de non verbale communicatie centraal, met name de expressie van de handen en het gezicht. Kees: “Al mijn schilderijen ontstaan uit ontmoetingen met mensen.”
Tijdens mijn talrijke reizen naar verre oorden was de non verbale communicatie vaak de enige mogelijkheid tot het maken contact. Als reiziger ben je dan genoodzaakt je boodschap uit te dragen via lichaamstaal. . In de psychotherapie is het non verbale essentieel".
In zijn werk als psychotherapeut deed hij ook veel ervaring op met mensen met een andere culturele achtergrond.

In zijn schilderijen en de psychotherapie gaat het volgens Kees om dezelfde mechanismen: “Je ziet mensen komt met hen in contact en creëert vandaaruit iets nieuws.”
Het zijn als het ware parallelle processen die plaatsvinden bij, het ontstaan van zijn schilderijen en de psychotherapeutische behandeling. Bij beide is sprake van een creatief proces, een creatief denken De voor Kees belangrijke issues, het reizen en de psychotherapie vullen elkaar aan. Het schilderen geeft hem de gelegenheid uitdrukking te geven aan deze ervaringen en ze vast te leggen.

Kunstenaars die de bewondering hebben van Kees Habraken zijn de Nederlandse schilders uit interbellum. De eerst periode van de 20 ste eeuw. Kees van Dongen, Jan Sluijters, Kees Maks en Leo Gestel maar ook Isaac Israëls. Deze schilders geven voeding aan zijn verdere ontwikkeling als schilder. Ook de hedendaags minder algemeen bekende Belgische schilders als Sam Dillemans en Bruno Vekemans, zijn voor hem een bron van inspiratie. Deze kunstenaars werken echter zeer verschillend. Vekemans schildert ingetogen en gestileerd, terwijl Dillemans heftig kleurrijk en explosief te werk gaat.

Zijn proces van creatieve ontwikkeling is volgens Kees oneindig. Net als in psychotherapie gebruikt hij bij het schilderen zichzelf als instrument. Maar dat is volgens hem niet voldoende, zoals ook het zuiver intuïtief werken volgens hem niet volstaat. Kennis en kunde, dus opleiding en ervaring moet aan beiden ten grondslag liggen om tot een goed en creatief resultaat te komen.
Eerdere exposities in binnen en buitenland Opleiding Academie van de schone kunsten Belgie.
Info: www.keeshabraken.nl tel.: 06 36549285 chabraken@ziggo.nl

Stuur een bericht naar "Kees Habraken"