Kees Habraken

Expositie is afgelopen

Ontmoetingen en emoties in de Wereldwinkel Eindhoven Hoogstraat 275

Tentoonstelling 01-10-2019 t/m 31-10-2019 > Eindhoven
Kees Habraken Ontmoetingen en emoties in de Wereldwinkel Eindhoven Hoogstraat 275
"Ontmoetingen en Emoties"
"Wie verre reizen maakt kan veel verhalen" De schilderijen van Habraken die getuigen van zijn talloze ontmoetingen, zijn sterk en intens. Zij zijn bezield en drukken zichtbaar én voelbaar de gevoelens uit die een ontmoeting heeft opgeroepen.
Bij het zien van de schilderijen besef je hoe beperkt woorden zijn in het uitdrukken van ervaringen en gevoelens. Elk woord is een keuze die andere woorden uitsluit.
Maar het gebruik van een kleur sluit het gebruik van andere kleuren niet uit. En daarmee wordt het beeld rijker, veelzeggender en gelaagder.
En, paradoxaal als dat mag klinken in het licht van de woorden hierboven, realiseer je, je, bij het zien van de schilderijen ook dat kleur er eigenlijk niet toe doet. Het gaat dan niet over de kleuren van het palet, maar over die van de afgebeelde personen. Het maakt niet uit welke kleur zij hebben. Overal ter wereld vertellen de gezichten van mensen, de houding van hun lichaam een verhaal en zijn zij de uitdrukking van universele emoties als vreugde, angst, blijheid en verslagenheid. En zo verbinden de schilderijen ons met anderen elders in de wereld.

Dat is een inspirerende ervaring in een tijd waarin de roep om een etnisch-cultureel homogene samenleving aan terrein wint en uitsluiting van anderen gemeengoed dreigt te worden. In die zin is Kees Habraken een kunstenaar die ons uitdaagt om met een ruimere, inclusievere blik naar onze omgeving te kijken.

In zijn werken verraadt hij ook de kenmerken van zijn oude vak, de psychotherapie.
Hij overtuigt ons om niet alleen met een opener blik, maar ook anders naar de wereld om ons heen te kijken en zo inzicht te krijgen in onze eigen opvattingen over die wereld. Vrij naar Rosa Luxemburg zou ik willen zeggen dat wie zijn eigen opvattingen niet toetst, niet weet hoe vast hij zit.

In de psychotherapie moet de patiënt meestal ook hard meewerken aan zijn herstel. Dat moet degene die naar schilderijen kijkt, ook, die van Kees Habraken niet uitgezonderd, maar hij reikt ons daarbij wel de hand met een welsprekende weergave van de lichaamstaal.
Dit is een vertaling van de openingstoespraak door Hans Sondaal van de expo in het Waalres museum.
Kees Habraken Breda
Kees Habraken Breda (2)
Kees Habraken Breda (3)
Kees Habraken Breda (4)
Kees Habraken Breda (5)

Hieronder een citaat van een bezoeker aan een van mijn exposities
“Terug uit 'verre landen' van een expositie waar het werk van Kees Habraken te zien is.
Kijkend naar al deze schilderijen geeft me het gevoel een wereldreis te maken en contact te hebben met mensen onderweg. Je komt in hun wereld terecht.
Echt een aanrader om 'Breda' even te verlaten en een andere sfeer en stemming te ervaren.”

Kees Habraken:
“Ontmoetingen met mensen vertalen naar een schilderij en daarin de emotie vast leggen van het moment, a.h.w. laten stollen op het doek. Dat is wat ik wil verbeelden in mijn schilderijen”

Het realistisch figuratieve werk van Kees Habraken ontstaat uit een ontmoeting een ervaring .In zijn schilderijen, tracht hij de ervaring de emotie die hij zelf had tijdens de werkelijke ontmoeting, weer te geven. Zijn olieverfdoeken weerspiegelen emoties als achterdocht, verdriet, rust en verliefdheid.
Habraken komt aan de hand van kenmerkende gezichtsexpressies tot fraaie portretten. Het geheel van zijn werk is een weerspiegeling van gemoedstoestanden van mensen. Zijn werk is kleurrijk uitdagend en expressief. De meest gebruikte techniek is ala prima ook wel nat in nat genoemd. Alhoewel sommige doeken ook de sfeer van een aquarel ademen en hij soms pasteus en in lagen schildert

Het werk nodigt uit tot vragen en roept interpretaties op. Het maakt nieuwsgierig, je wil meer weten. Je vraagt jezelf dingen af. De emoties, de vragen die je als toeschouwer ervaart, worden heftiger bij de doeken met het felle kleurgebruik. Terwijl de doeken met het overwegend realistisch kleurgebruik, meer een beeld geven van rust en gelatenheid.

In zijn werken staat de non verbale communicatie centraal, met name de expressie van de handen en het gezicht. Kees: “Al mijn schilderijen ontstaan uit ontmoetingen met mensen.”
Tijdens mijn talrijke reizen naar verre oorden was de non verbale communicatie vaak de enige mogelijkheid tot het maken contact. Als reiziger ben je dan genoodzaakt je boodschap uit te dragen via lichaamstaal. . In de psychotherapie is het non verbale essentieel".
In zijn werk als psychotherapeut deed hij ook veel ervaring op met mensen met een andere culturele achtergrond.

In zijn schilderijen en de psychotherapie gaat het volgens Kees om dezelfde mechanismen: “Je ziet mensen komt met hen in contact en creëert vandaaruit iets nieuws.”
Het zijn als het ware parallelle processen die plaatsvinden bij, het ontstaan van zijn schilderijen en de psychotherapeutische behandeling. Bij beide is sprake van een creatief proces, een creatief denken De voor Kees belangrijke issues, het reizen en de psychotherapie vullen elkaar aan. Het schilderen geeft hem de gelegenheid uitdrukking te geven aan deze ervaringen en ze vast te leggen.

Kunstenaars die de bewondering hebben van Kees Habraken zijn de Nederlandse schilders uit interbellum. De eerst periode van de 20 ste eeuw. Kees van Dongen, Jan Sluijters, Kees Maks en Leo Gestel maar ook Isaac Israëls. Deze schilders geven voeding aan zijn verdere ontwikkeling als schilder. Ook de hedendaags minder algemeen bekende Belgische schilders als Sam Dillemans en Bruno Vekemans, zijn voor hem een bron van inspiratie. Deze kunstenaars werken echter zeer verschillend. Vekemans schildert ingetogen en gestileerd, terwijl Dillemans heftig kleurrijk en explosief te werk gaat.

Zijn proces van creatieve ontwikkeling is volgens Kees oneindig. Net als in psychotherapie gebruikt hij bij het schilderen zichzelf als instrument. Maar dat is volgens hem niet voldoende, zoals ook het zuiver intuïtief werken volgens hem niet volstaat. Kennis en kunde, dus opleiding en ervaring moet aan beiden ten grondslag liggen om tot een goed en creatief resultaat te komen.
Eerdere exposities in binnen en buitenland Opleiding Academie van de schone kunsten Belgie.
Info: www.keeshabraken.nl tel.: 06 36549285 chabraken@ziggo.nl

Stuur een bericht naar "Kees Habraken"