A.J.T. Verzijlbergh (André) Curriculum Vitae
In het kort: Mijn naam is André Verzijlbergh. Ik ben zelfstandig werkend kunstenaar en docent.
Toen ik van de academie kwam, heb ik ervoor gekozen het doceren van mijn vak voorop te stellen en mijn creatief vermogen te stimuleren door ervaringen binnen en buiten het onderwijs. Die aanpak resulteerde in een grote productie van verschillende werken. U ziet hier een greep uit dit werk. Ik nodig een ieder uit om deze site verder te ontdekken en naar mij terug te koppelen wat u/jij ervan vindt. Mijn werk is ook te koop en daartoe wissel ik graag van gedachten met u. Voorop staat dat het juiste werk bij de juiste persoon terecht moet komen, daarom vindt u mijn schilderijen, tekeningen, etsen en gravures niet in een galerie, ik wil persoonlijk contact met diegenen die (zelfportret/karikatuur 2018) interesse tonen in mijn werk. Mijn inspiratie voor het latere werk vind ik in de gebeurtenissen in de wereld, naast mijn rust in wat ik om mij heen zie.

English
My name is André Verzijlbergh. I am an independent working artist and teacher.
I live and work in Dordrecht, the oldest city in Holland, smack in the middle of Breda and Rotterdam. When my academy days were over and I started my career, I decided to go for a life of teaching as a basis and using my experience within and outside of my teaching as a source of inspiration. This way of working has resulted in a large quantity and variety of work. I invite you to explore this site and my work and to tell me about your findings. My work can also be bought, and if you feel a desire to do so,
I would very much like to talk about the piece of your choice. My main goal is to get the right work to the right person, that is why you don’t find my paintings, drawings, etchings and engravings in a gallery, because I want to have a direct connection to the people that show an interest in my work. My inspiration in my later work is what happens in the world in combination with the tranquility of my surroundings.

Nederlands
Uitgebreider: André Verzijlbergh, bouwjaar 1949, gelukkig getrouwd en trots op onze enige zoon.
Qua opleidingen heb ik mij gevarieerd bekwaamd, door zowel het vak van graveur, reclametekenaar, eerstegraads docent tekenen en kunstgeschiedenis en tweedegraads docent handvaardigheid, volledig te doorlopen en met diploma’s af te sluiten. Vervolgens ben ik 33 jaar werkzaam geweest in het middelbaar onderwijs. Eerst een jaartje in Rotterdam en daarna 32 jaar in Den Haag.
Zo’n leven levert automatisch meer dan genoeg indrukken om kunst te kunnen maken. Ik maakte 3-dimensionaal werk, maar hoofdzakelijk groot schilderwerk in olieverf (nu ook wel in acryl) en etsen. Daarnaast/daarbij en daarin beoefen ik graag het graveerwerk, een uitstervend ambacht, dat lang zeer populair is geweest – en niet alleen bij Albrecht Dürer- en helaas nog maar door een handjevol kunstenaars beoefend wordt. Zonder graveersopleiding in Nederland, misschien ergens nog een vaktechnische, maar nergens meer een kunstzinnige invulling van dit ambacht, is het vak gedoemd te verdwijnen.
Het is ook om die reden dat ik een groot deel van mijn grafische werken heb ondergebracht in het Teylersmuseum in Haarlem, zodat men over een paar eeuwen in ieder geval nog kan zeggen dat het aan het begin van het 2e millennium nog beoefend werd in Nederland. Het Teylersmuseum heeft de kunstwerken sinds kort ook online gezet. U kunt de site bezoeken door hier te klikken.
Ik ben ook nog steeds voornemens mensen dit prachtige vak te leren, maar mocht u zich daarvoor interesseren, dan waarschuw ik u, het kost veel tijd om het vak onder de knie te krijgen.
Om mijn eigen tekenspieren niet te stram te laten worden en mijn kennis over de anatomie op peil te houden, blijf ik zelf regelmatig modeltekenen bij het tekengenootschap Pictura te Dordrecht en die exercitie kan ik iedere tekenaar aanraden.

English
André Verzijlbergh, ‘year of build’ 1949, happily married and very proud of our only son.
My education was varied, I am a qualified engraver, advertising designer, as well as a teacher in the art of drawing, artistic manual crafts and art history and art appreciation. I spent 33 years in education, teaching 12 to 18 year olds, one year in Rotterdam and 32 years in The Hague.
Such a life automatically gives you more than enough impressions to put into an art- form. I made 3-dimensional work, but mainly large paintings in oil paint (also in acrylic paint), and etchings. Next to this work or sometimes combined, I engrave, a dying craft, in former days, for instance Albrecht Dürer’s days, very popular, but unfortunately only a handful of artists know now how to do this. Without a school to teach this craft, it will be extinct within my lifetime.
It is for this reason that a large part of my graphic works have been ( and are) housed in the Teylersmuseum in Haarlem, so that, in a few centuries time, people can say that at the beginning of the second millennium, engraving was still practised in the Netherlands. Some of my artworks have recently been put online by The Teylersmuseum. You can visit the site by clicking here.
It is still my intention to teach people this beautiful craft, though if you are interested, I have to warn you, given that this craft takes a lot of time to master.
In order for my own ‘drawing muscles’ not to go numb and to keep my knowledge of anatomy current, I regularly attend a live-model drawing group at the society of fine arts ‘Pictura’ in Dordrecht. Something which I can recommend to every artist.