Over het werk

Belangrijk thema in mijn werk is de schoonheid van het vergankelijke, die zichtbaar is in de processen van transformatie zoals roestvorming, slijtage, afgebladderde muren, versleten textiel, uitgesleten rotsen, verweerde half vergane materialen die ik in de natuur vind.

Materie en organische stoffen als zand, as, koffiedik, houtsnippers e.d. in combinatie met verf vormen de basis van mijn eigenzinnige, bijna kosmische landschappen die een geologische schoonheid weerspiegelen.

Niet altijd werk ik vanuit een opgezet plan, sommige werken ontstaan vanuit de eigenheid van de materie en welk aspect ik wil verbeelden.
Mijn schilderijen zijn heel aards en organisch.


Most important theme in my paintings is the beauty of the transitory and decay, which is visual in the processes of transformation, such as rust, worn textile, walls fall into decay, weathered half decayed things I find in nature.

Different kind of materials and organic materials like sand, coffee-grounds, chips of wood in combination with acrylic paint are the ground of my selfwilled almost cosmic landscapes which reflect geological beauty.

Not always do I work with a preconceived plan, some of the work arise from material itself and the aspect I want to imagine.
My paintings are very earthly and organic.