----------
Tekenen
----------

Tekenen.
Schrijven in een ongedocumenteerde taal.
Elke tekening een nieuwe taal.
Een taal zonder grammatica.
Een taal zonder spelling.
Een taal zonder woorden.

Schilderen.
Schrijven in een ongedocumenteerde taal.
Elk schilderij een nieuwe taal.
Een taal zonder grammatica.
Een taal zonder spelling.
Een taal zonder woorden.

Beeldhouwen.
Schrijven in een ongedocumenteerde taal.
Elk beeld een nieuwe taal.
Een taal zonder grammatica.
Een taal zonder spelling.
Een taal zonder woorden.

Musiceren.
Schrijven in een ongedocumenteerde taal.
Elke toon, elk akkoord een nieuwe taal.
Een taal zonder grammatica.
Een taal zonder spelling.
Een taal zonder woorden.

Spreken.
Schrijven in een ongedocumenteerde taal.
Elke uitspraak een nieuwe taal.
Een taal zonder grammatica.
Een taal zonder spelling.
Een taal zonder woorden.

Lachen.
Schrijven in een ongedocumenteerde taal.
Elk lach een nieuwe taal.
Een taal zonder grammatica.
Een taal zonder spelling.
Een taal zonder woorden.

Huilen.
Schrijven in een ongedocumenteerde taal.
Elk huilbui een nieuwe taal.
Een taal zonder grammatica.
Een taal zonder spelling.
Een taal zonder woorden.

Schrijven.
Schrijven in een gedocumenteerde taal.
Een taal met grammatica.
Een taal met spelling.
Een taal met woorden.

Jammer toch.
Dat schrijven zo beperkt is.
Zo begrensd is.
Geworden.

Tijd om de ketenen.
Los te rukken.

Te OntKetenen.
Onbegrensd.

Net als de Tekenaars.
Net als de Schilders.
Net als de Beeldhouwers.
Net als de Musici.
Net als de Sprekers.
Net als de Lachenden.
Net als de Huilenden.

Vrij mens te worden.
Vrij mens te zijn.

Soeverein.

----------------------------------
categorie: De Nieuwe Wereld
verschenen: zaterdag 1 mei 2021 12:01
auteurs: Zelf & Richard Kloostra