'Het gaat mij niet om vorm, lijn of kleur, maar juist om de ''eenvoud'', die vorm, lijn of kleur bepaald.'