Op zoek naar rust en dynamiek

In mijn assemblages is het materiaal mijn belangrijkste expressiemiddel. Van het vinden van passende materiaalcombinaties word ik blij. Ik combineer uiteenlopende materialen en ben op zoek de juiste balans, waardoor er een harmonisch geheel ontstaat. Eigenschappen zoals glans, hardheid, textuur en doorzichtigheid spelen een bepalende rol in mijn werk. Vaak heeft mijn werk een kwetsbare uitstraling door het gebruik van lichte materialen. Mijn werk is opgebouwd uit verschillende lagen en daarom zelden helemaal plat. Soms komen de lagen los van de achtergrond, waardoor het half ruimtelijk wordt. Mijn inspiratie voor de assemblages vind ik in de natuur, bijvoorbeeld de zee, vogels en bomen.
Daarnaast maak ik digitale kunst. Hiervoor gebruik ik een eigen techniek, waarbij de losse vormen veranderen en versmelten tot een nieuw geheel. Het Nederlands erfgoed is het uitgangspunt van mijn prints met name de tulp en Delftsblauw.


Searching for peace as well as dynamic energy.

In my assemblages, my use of material "tells the story". Finding appropriate material combinations makes me happy. While combining diverse materials I look for the right balance thus creating a harmonious whole. Properties such as lustre, hardness, texture and transparency play a decisive role in my work. Often my work has a fragile appearance due to the use of light materials. My work is composed of several layers and, therefore, rarely completely flat. Sometimes the layers are detached from the background, making it semi-spatial. I find my inspiration for the assemblages in nature, e.g. the sea, birds and trees.
I also create digital art, using my own technique, changing individual shapes and merging them into a new image. Dutch heritage is the starting point of my prints especially the tulip and Delft blue.