Ad Werkhoven
Titel; Broken bridge
Formaat 100 X 100 cm