4
Erik Baart
Lisa (100 x 100)

In de jaren 1503-1507 schilderde Leonardo da Vinci zijn beroemde Mona Lisa. Sindsdien geldt dit schilderij als een icoon met mythische proporties van de Europese schilderkunst. Door toedoen van Napoleon bevindt het zich sinds 1805 in het Louvre te Parijs. Het originele paneel meet 77 x 53 cm en de dame in kwestie zou zijn Lisa Gherardini, zijnde de vrouw van Francisco del Giocondo. Om de mythe naar aarde te doen terugkeren heb ik alleen het gezicht genomen en in moderne kleur weergegeven en het kortweg Lisa genoemd.
EB