Foske Severijnen
Tekst op sokkel:
Zussen zijn verschillende bloemen
uit dezelfde tuin