Over het werk

Onder de handen voltrekt zich een wonder.

Het schilderen blijkt een steeds voortschrijdend proces.

Er vormen zich tijdens en ook na ieder schilderij voortdurend nieuwe uitdagingen. Vooral op vaktechnisch valt er steeds weer te leren. Ook het zoeken naar onderwerpen, composities (leren kijken), thema’s, vormgeving resulteert steeds weer in nieuwe ontdekkingen, verrassingen, worstelingen en verwondering.

De schilderijen ontstaan/groeien in dialoog met de binnenwereld. Het zowel figuratieve als abstracte werk is daar een weerspiegeling van. Deze dialoog wordt gevoerd met een beeld uit de levende werkelijkheid (mensen, dieren, landschap) of puur met de beeldende elementen als kleur, lijn, vorm, structuur, contrast etc. Het schilderij is af wanneer het 'gesprek' is afgerond. Wanneer er rust wordt ervaren in het kijken naar het beeld en vrede met wat het 'te zeggen' heeft.


Time: 0.004