PANTA RHEI


Kenmerkend voor al het werk is een sterk historisch besef. Als we langer naar een schilderij kijken ontdekken we steeds nieuwe elementen en betekenissen. Inspiratie komt uit de mythologie, de symboliek en de kunstgeschiedenis.

Naast grotere formaten zijn er de laatste jaren een reeks kleine schilderijen ontstaan. Felle kleuren zorgen er voor dat ook schilderijen van dit kleine formaat een sterke aanwezigheid hebben. Ook ontstonden er ruimtelijke houten objecten in felle kleuren en met de toepassing van bladgoud.
Naast het schilderen houdt Jef Huibers zich ook bezig met het ontwerpen van grote zilveren objecten, die uitgevoerd worden in samenwerking met de zilversmeden Jan van Nouhuys, Kees Oele en Bert Kreijen en Andre van Loon. De vorm van deze vazen, schalen en bekers houdt direct verband met de tekeningen en schilderijen uit dezelfde periode. Na 2002 worden hier teksten toegepast, meestal in de beschilderde houten of stenen onderdelen van de objecten.
De serie schilderijen met de titel PANTA RHEI Is geïnspireerd op een uitspraak, toegeschreven aan de Griekse filosoof Heraclitus. Betekenis: ALLES STROOMT, NIETS IS BLIJVEND. Een rivier blijft altijd een rivier, maar het is altijd ander water dat je ziet.
In de schilderijen, houten objecten en de zilveren ontwerpen zweeft alles en zit niets vast aan de grond. In de laatste serie schilderijen komen de motieven van wieren, oeroude pantvormen die zweven door het water.
All Jef’s work is characterised by a historical awareness. When we scrutinize his paintings we invariably come across new elements and meanings. He draws inspiration from mythology, symbolisme and history of art.
From 2002 on texts have played an increasingly bigger role in his paintings. Sometimes his texts are about colour (i.e. quotations from Goethe) or they refer to other paintings (e.g. van Gogh: the colour of sunflowers)
Lately a whole range of smaller paintings has originated next to the larger sized ones What makes these smaller paintings stand out in a room is their vibrant colour. Jef has also created wooden objects in bright colours adorned with gold leaf.
Apart from painting Jef also designs silver objects, which are created in cooperation with the silversmiths Jan van Nouhuis, Kees Oele, Bert Kreijen and André van Loon. The shapes of these vases, dishes and cups are directly related to the drawings and paintings of the same period. After 2002 he also applied texts here, mostly written on the wooden or stone parts of the objects.


Time: 0.008