Rubrieken
Hans Oosting
De installatie “Brighten my Blues” is een tijdelijk kunstwerk opgebouwd uit de rugschilden van de zeekat (sepia) die ik verzameld heb aan het Noordzeestrand en in een ellips vorm op de vloer leg.
Het werk is kwetsbaar, fragiel en licht. Het roept associaties op met onze aarde (70 % van aardoppervlak bestaat uit water) en vooral de oceanen en zeeën.
De titel kan zowel figuurlijk als letterlijk worden genomen. Mijn voorkeur gaat uit naar de figuurlijke betekenis. Na alle ellende (the blues) is het tijd voor hoop, energie, levenslust en positieve ervaringen op doen.
Dat het werk gemaakt is van de rugschilden van de zeekat is een interessant detail.
In de zomer spoelen in groten getale de rugschilden aan op het strand. Dagenlang heb ik de ovaal witte rugschilden aan het strand verzameld. Daar knipte ik rechthoekige vormen uit en kleurde ze later met blauwe inkt. Ieder rugschild heeft een eigen structuur. De gelaagdheid van de kalklagen geeft een prachtige structuur. Door dit aan te kleuren wordt het effect versterkt. In de detailfoto van het werk is dit al een beetje te zien.


Time: 0.013