7 (35)

Kunstcollectief D'Oale Skoele

L.P.Stodel | (Vroomshoop)

Wat is Kunstcollectief D’Oale Skoele?


Het Kunstcollectief is gevestigd in een oude, leegstaande, basisschool (De school was de eerste naoorlogse openbare school in ons land)
Deze school is gevestigd bij het centrum en station van Vroomshoop.
Deze school werd later de Kennedyschool en door een verhuizing en fusie met andere scholen, kwam deze school leeg. De school kreeg een toepasselijke naam: D’Oale Skoele.
In de zomer van 2019 kwam Leendert Pieter Stodel met het idee bij de beheerder van het pand (Dick Kremer, van het gelijknamige café aan de overkant van het pand) om daar een pop-up galerie gaan starten zodat het pand een functie kreeg voor kunst in de breedste zin des woords.

Het pand is gevestigd aan de Julianastraat 23 in Vroomshoop. Het gebouw bestaat uit een gymzaal, 5 leslokalen, 2 kantoorruimtes plus een bovenverdieping.

Na een kijkdag in september hebben wij met vrijwilligers in oktober de eerste geslaagde expositie gehad. In december 2019 komt de tweede (kerst) expositie. In 2020 hopen wij tweemaandelijks een expositie te houden. Dus wij hebben veel plannen en ideeën voor het Kunstcollectief .Wij werken met vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn nu het pand aan het opknappen, zodat het van binnen en van buiten toonbaar gaat geworden. Het pand leent zich voor diverse activiteiten.

Wij zijn een Kunstcollectief, dat wil zeggen dat wij een podium bieden voor amateurkunstenaars en professionele kunstenaars in Twente en verre omstreken (zelfs uit het buitenland). Alle kunstuitingen zijn bij ons van harte welkom.

Ons adres is Julianastraat 23 te Vroomshoop


Inlichtingen bij:
L.P.Stodel: stodel@outlook.com
Ingrid de Ruijter: i.de.ruijter61@gmail.com

paintingmasters.nl

27-11-2019 t/m 27-11-2020

Vroomshoop
Vroomshoop (2)

Stuur een bericht naar "L.P.Stodel"