Ik werd in 1970 geboren, te Leiden.

Mijn vader was Italiaan, mijn moeder is Nederlandse. Ik groeide op in Zuid-Frankrijk, waar ik Franstalig werd opgevoed.

Geen kilometerslange lijst van exposities hier, maar een korte omschrijving van de wandel door mijn kunstenaarsleven: na een korte studietijd te Brussels en Amsterdam begin jaren negentig verliet ik de bewoonde wereld voor de Zuid Franse Cevennen, waar ik dagelijks werkte naar de natuur en alles leerde wat je op de academies niet leerde. Ik bouwde ervaring op naar het grote voorbeeld van de Franse impressionisten. Ik had een goede vriend, de kunstschilder Ben Joppe, die voor mijn intellectuele en spirituele ontwikkeling zorgde.

Rond de eeuwwisseling vestigde ik me in het stille Zeeland. Daar veranderde ik als het ware in de schilder, ofwel de vertolker, van het betoverende Zeeuwse landschap. Mijn stijl grensde aan abstractie, ik streefde continu naar de kwintessens van licht en ruimte en bleef trouw aan mijn zin voor de werkelijkheid. Ook schilderde ik rond 2010 een laatste reeks bloemstillevens naar de waarneming en begon ik me sindsdien stilletjes te richten op een autonomer beeldtaal.

Ik verhuisde naar Den Haag, waar ik nog steeds woon. In mijn werk nam een stukje droom plaats, ik verruilde mijn conceptuele aanpak van het begin voor een meer experimentele, innerlijke, po√ętischere benadering van de werkelijkheid. Ik werk nu aan een omvangrijke reeks grote schilderijen naar de vrije verbeelding.

Het verleden zweer ik niet af, van alle fases uit mijn ontwikkeling heb ik geleerd en voldoening gehaald. Door gelukkige omstandigheden heb ik niet veel hoeven tentoon te stellen; mijn laatste tentoonstelling dateert alweer van lange tijd geleden. Maar nu wil ik mijn werk openbaren aan een groter publiek en sta ik open voor iedere vorm van samenwerking.

Geef hier een (openbare) reactie op het werk van Guido Pera


Guido Pera Curriculum Vitae