Schilderen is en blijft voor mij in de eerste plaats een zoektocht naar vrijheid, een daad van verzet tegen onze door kapitalisme gedreven (consumptie)maatschappij waarin ik mijzelf niet herken. Er is meer! De zin van kunst schuilt voor mij in het maken zelf en in wat je niet in woorden kunt vatten, omdat schilderen per definitie een poging is om dingen te zeggen waar woorden niet voor gemaakt zijn. Ik schilder de werkelijkheid niet zoals ik hem zie, maar zoals ik hem denk. Ik wil schoonheid halen uit het leven. Zo werk ik aan een reflectie over het bestaan, door via de verbeelding een glimp van de werkelijkheid op te vangen.
Guido Pera Curriculum Vitae