Het belang van kunst

Waarom maakt een schrijver een boek, een schilder een voorstelling of een beeldhouwer een sculptuur? Waarom zou je er tijd aan besteden? Een verklarend,algemeen antwoord is er niet. Voor mij is er alleen de innerlijke drang mijn persoonlijk levenswijze uit te drukken in verschillende kunstdisciplines. Waar komt dat vandaan? Het is er!
Mijn ervaring leert me dat ik mijn onderwerpen kies vanuit een beschouwende levenshouding.
Is kunst dan nuttig? Naar mijn mening, wél! Want kunst is het transformerende medium, dat universele energie verbindt met aardse energie.
We leven in een tijd, waarin een enorme kanteling plaatsvindt van het menselijk bewustzijn. Oude wijsheden, die tot nu toe verborgen waren, mogen in deze transformerende tijdsperiode, aan het licht komen. Wat eerst esoterisch was, mag nu exoterisch worden. Ik noem mijn kunst spiritueel, d.w.z.: ik maak voorstellingen of vertel verhalen, die symbolische weergaven zijn van dit gegeven.
Ik heb de sterke overtuiging dat kunst niet "vervuild" mag zijn met marktwerking. Jammer genoeg, is dat in de huidige tijdsperiode wél. Naar mijn mening, zou de kunstenaar vrijgesteld moeten zijn van het verwerven van een inkomen, opdat zijn/haar geest en ziel zich vrij kunnen bewegen.