Statement

Mijn werk bestaat momenteel uit het maken van schilderijen en werken op papier. Ik werk voornamelijk in series waarbij, na innerlijke reflectie, werken ontstaan rond bepaalde thema’s. Deze thema’s probeer ik op verschillende manieren te benaderen en uit te diepen. Naast intuïtie en emotie zijn spontaniteit en vitaliteit voor mij de drijfveren om mijn persoonlijke visie tot uiting te brengen. In mijn werk streef ik er naar het conceptuele en het intuïtieve te integreren. De wereldliteratuur, de poëzie, de antieke mythen en de schilderkunst zelf, zijn een bron van inspiratie voor mijn werk. In mijn werk is er een samengaan van abstraktie en figuratie. Taal, in de vorm van voor mij relevante woorden, kernbegrippen en tekstgedeelten, spelen in de werken een rol. De taalelementen markeren de beelden en roepen op hun beurt zelf beelden op. Ook is er in een groot deel van mijn werk een bepaalde erotische geladenheid, die als het ware een ondertoon vormt van het werk.

Ernest van Buynder, voormalig voorzitter van het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen MuHKA, schreef voor de catalogus ‘Abundance’ uit 2008 de tekst. Een citaat uit zijn tekst luidt:
‘Nooit wordt men in zijn recente werk overgeleverd aan een volstrekte autonomie van vorm en kleur, want steeds worden zijn werken beladen met sporen van organische vormen. In de verticale structuren zitten zelfs antropomorfe vormen. De mens dus als wezen dat blijft behoren tot het rijk van de natuur, eeuwige uitdaging van alles wat cultuur en spiritualiteit is’.
Richard Bouwman Curriculum Vitae
Eros & Psyche XXVII, 2019, acryl op linnen, 200 x 155 cm