Schilderijen in opdracht

Momenteel werk ik alleen in opdracht, voornamelijk portretten.

Het meeste plezier heb ik in het maken van portretten waar ik wat meer een eigen invulling aan kan geven. De gelijkenis van de geportretteerde staat altijd voorop. Maar ik vind het mooi als de ruimte eromheen ook een toegevoegde waarde heeft in plaats van alleen een achtergrond; een schilderij en niet alleen een portret.

In overleg met de opdrachtgever kom ik met suggesties en neem eventuele wensen van de opdrachtgever mee in het ontwerp. Op deze manier is het uiteindelijke schilderij in meer of mindere mate het resultaat van een gezamenlijk proces.

Ik werk van foto's. Ik vind het belangrijk om zelf foto's te maken van de persoon die ik ga schilderen. Hierdoor krijg ik een totaler beeld van mijn onderwerp. Maar ik kan ook van een geschikte bestaande foto gebruik maken.

Behalve portretten maak ik ook ander werk in opdracht. Bijvoorbeeld een klein schilderij met op verzoek een bepaald dier of kleur. Voor elke gelegenheid kan zo speciaal een schilderijtje worden gemaakt.

Ook voor bedrijven zijn er mogelijkheden, een groot schilderij voor in de ontvangstruimte bijvoorbeeld. Het schilderij kan dan geïnspireerd zijn op het product. Ook muurschilderingen behoren tot de mogelijkheden.

Naast deze schilderijen in opdracht werk ik ook vaak samen met mijn collega Sabine Plamper, cultuur pedagoge en fotografe. Wij geven trainingen (Atelier in een koffer) aan pedagogisch medewerkers van kindercentra op het gebied van het vrij begeleiden van creatieve processen bij kinderen. Onze visie is dat kinderen zelf een eigen beeldtaal moeten ontwikkelen. Zij willen graag onderzoeken en sporen maken, het proces is belangrijker dan het resultaat. Ik geef ook een cursus voor ouders met jonge kinderen (1,5 tot 4 jaar). Zie ook www.facebook.com/Atelier.in.een.koffer

Tenslotte doe ik ook regelmatig kunst projecten op scholen of in het buurtatelier in Amsterdam Oost. Soms in samenwerking met buurtbewoners. Zo heb ik een aantal banieren projecten georganiseerd in Amsterdam met leerlingen van basisscholen, soms samen met ouderen uit een verzorgingstehuis. Naar aanleiding van een bepaald thema (bv milieu, vrijheid of geluk) werden er tekeningen gemaakt die door mij op banieren zijn gezet en daarna door hen zelf weer zijn ingeschilderd. De banieren (soort grote vlaggen) hangen aan lantarenpalen of op sloophekken om de de buurt op te vrolijken.