Duco Crop
Hoe vaak ik Iris Hond wel niet hoor zeggen;
"Ik kon het niet over mijn lippen krijgen"
Ik kan niet meer naar de tweede kamer of het Paleis op de Dam kijken of
ik zie deze collage er gevelhoogte hangen.

How often I hear Iris Hond say;
"I couldn't get it over my lips"
I can no longer look into the second room or the Palace on the Dam
I see this collage hanging there at facade height.

Verder heb ik niet meer zo'n behoefte veel Nederlanders te zien
sinds mijn traumatische ervaring met Jan de Heus en zijn vermink voor mijn leven kantoor.
Nederland is zo'n bak met Juridische palingen dat ik wel "Jan Dirk de Haas" moet schrijven want
ik word gestraft voor mijn eerlijkheid.

Furthermore, I no longer feel the need to see many Dutch people
since my traumatic experience with Jan de Heus and his maim for my life office.
The Netherlands is such a container of Legal eels that I have to write "Jan Dirk de Haas" because
i am punished for my honesty.