duco crop

Het spiegeltje in mijn voorhoofd net als bij een spiegelreflex camera.

Bij een sportleraar die een bezoek bracht aan die vitrine in Auswitsch
met al die spullen die van de Joden waren ingevorderd zag ik
die man van links en naar rechts spastisch kijken,
alsof er een spiegeltje in zijn voorhoofd stond te klepperen.
Is dit echt gebeurd, of is dit in scene gezet door een filmbedrijf uit Hollywood?
klepper de klepper.
"Ik zie het alsmaar Iris Hond zeggen; Ik kon het niet over mijn lippen krijgen"
"daar kwam het uit en wees naar het gat in het plafond in de gaskamer"
"G.B. van Esch gniffelde toen ik hier over begon"
en
"Wat Kees en Wim in 't Hoogt toen tegen mij zeiden".


The mirror in my forehead just like an SLR camera.

At a sports teacher who visited that showcase in Auswitsch
I saw all the stuff that had been collected from the Jews
that man looking spastically from left and right,
as if a mirror in his forehead was flapping.
Did this really happen, or has this been staged by a Hollywood film company?
clapper the clapper.
"I see it all the time saying Iris Dog, I could not get it over my lips"
"that's where it came from and pointed to the hole in the ceiling in the gas chamber"
"G.B. van Esch chuckled when I started talking about this"
and
"What Kees and Wim in 't Hoogt said to me at the time".