duco crop

van zyklon naar zie klank.

Op 14 jarige leeftijd werd ik benadert,
door de vrienden van mevrouw Beatrix met uitspraken als;
"wij drijven jou wel even met zyklon het land uit,
wij kunnen jou zo het leven zuur maken dat je
in elke Nederlander geen gebit meer ziet maar een douchekop".
Wij achtervolgen jou gewoon als een Jood.

Inmiddels is mij het leven zo zuur gemaakt door
de psycho-, sociale-, financieele- moordenaars van Beatrix dat
zoals u naar de rookpluimen uit de hoogovens kijkt,
ik de Zyklon walmen uit haar "'jeweetwelletje" zie.

Daar ik haar met haar moordenaars niet meer kan zien, horen of luchten,
hoor ik Mozart zeggen;
Alles creatief omzetten
zoals ik de scheldpartij van mijn schoonmoeder om heb gezet tot
de koningin van de nacht.

Zo kijk ik reikhalzend uit naar Tchaykovski-Stadt en
dat is een soort optelsom van het stadion in Qatar en
een dubbel palmboom eiland van Dubai.
middels een "architectuur Beethoven".

In Nederland durf ik deze foto-collage
niet meer voor het standbeeldje van Anne Frank te laten zien.

Voor dat je het weet pleuren die zyklon gifgas douchekop gangsters van Beatrix
je in de gevangenis met
een of ander zwakzinnig verhaal wat niemand begrijpt.
In de concentratiekampen gingen ze nog correcter met mensen om om.

Beethovens 9-de symphonie met vertikale notatie
aan gepast aan mijn twee oren.

from zyklon to see sound.

At the age of 14 I was approached,
by Mrs Beatrix's friends with statements such as;
"We will drive you out of the country with zyklon,
we can make your life so bad that you
in every Dutch person no more teeth see but a shower head ".

In the meantime, life has been made so sour by me
the psycho, social, financial killers of Beatrix
as you look at the smoke plumes from the blast furnaces,
I see the Zyklon smoke from her "Jeweetwelletje".

Since I can no longer see, hear or air her with her murderers,
I hear Mozart say;
Transform everything creatively
as I did with the Queen of the night.

This is how I eagerly look forward to Tchaykovski-Stadt and
that is a kind of sum of the stadium in Qatar and
a double palm tree island of Dubai.
through an Beethoven architecture.

In the Netherlands I dare this photo collage
no longer to show for the statue of Anne Frank.

Before you know it pleases that zyklon poison gas shower head gangsters from Beatrix
you in prison with
some feeble story that no one understands.
In the concentration camps they were even more correct with you.

Beethoven's 9th symphony with vertical notation
due to my two ears.

duco.crop@gmail.com