7
duco crop

We zijn allemaal "de kleermaker"
die aan het einde van zijn rol te weinig stof heeft voor een avondjapon en
genoeg voor een mini,
Maar door twee restjes aan elklaar te naaien toch van
de minirok een avondjapon weet te maken.

Je kunt je op deze wereld uitgeven met welk "-isme"
dan ook;
"-isme" hier en "-isme" daar
en pis mij driemaal in het jaar.
Hoe je het wilt keren of wenden,
je komt terug op de stelling;

"wij zijn allemaal de kleermaker"

Wat jammer dat ik niet zoals Janine Jansen in kringen verkeer om
daar een liedje van te componeren.

Ze moet zich nu troosten met deze Japon.

We are all "the tailor"
Which at the end of his roll has too little dust for an evening japon and
Enough for a mini,
But by sewing two leftovers to each other's ladder
The mini-skirt knows how to make an evening japon.

You can spend on this world with what "ism "
then;
  "ism "here and "ism" there
And piss me three times in the year.
How you want to turn or turn it around,
You come back to the statement

"We are all the tailor"

What a pity I do not like Janine Jansen in circles
There to compose a song of it.

She must comfort now with this Japon.