7
duco crop

Wij kunnen jou zo het leven zuur maken dat
jij geen Nederlander meer kunt zien zonder dat
zijn of haar gebit verandert in een douchekop,
dat kunnen we en dat doen we;
Wij drijven jou wel even met Zyklon het land uit.
Wij achtervolgen je gewoon als een Jood.

Je hebt het hier maar te beloven dat
de advocaat Stappenbelt niet het grapje heeft gemaakt;
"ik heet zo omdat ik een speciale neus heb om van de belt te stappen".
Of dat wij een berucht kindermishandelaarskantoor worden
en dat we de vermoorde Mozart hier aan de vlaggenstok krijgen te hangen.

Door de operatietafelmishandelingen van de verdachte operatietafelmisdadigers
van Beatrix, de in het tandwiel genoemde,
zijn zij zeer suksesvol.

Haar rokje verandert niet per seconde in Israelische- en Palestijnse kleuren
door mijn midden-oosten bewustzijn maar
haar mond veranderd in een douchekop en
heel Nederland is dusdanig gaan geuren naar Zyklon dat ik
van zyklon naar zie klank ben geworden.

Hofhuis en Beatrix hebben deze intimidaties dusdanig
aan de binnenkanten van mijn bloedvaten getatoeerd dat
als ik tijdens dodenherdenking de trompetblazers hoor spelen,
de trompet verandert in een douchekop.


Zo proberen plechtig te spelen maar de muziek vertransfigureerd
in liefdjes als "Den Uyl is in de olie",
of "Kielekielekoeweit" of
"ik heb niets gezien en ik kijk ergens anders naar".
Het monument word een grote douchekop zoals die troffel in Kroller Muller.

We can make your life that sour
you can no longer see a Dutchman without it
his or her teeth turn into a shower head,
we can do that and we do that;
We drive you with Zyklon out of the country.
We are simply chasing you as a Jew.

You only have to promise here
the lawyer Stappenbelt did not make the joke;
"I am called because I have a special nose to get off the belt".
Or that we become a notorious child maltreaty office
and that we get the murdered Mozart here on the flagpole.

By the operating table malfunctions of the suspected operating table criminals
Beatrix, the name mentioned in the gear,
they are very successful.

Her skirt does not change per second in Israeli and Palestinian colors
through my mid-east consciousness
her mouth turned into a shower head and
the whole of the Netherlands has been smelling so to Zyklon that I
from zyklon to the sound.

Hofhuis and Beatrix have these intimidations in such a way
tattooed on the inside of my blood vessels
when I hear the trumpet players playing during the commemoration of the dead,
the trumpet turns into a shower head.

So try to play solemnly but the music is set up
in loves like "Den Uyl is in the oil",
or "Kielekielekouweit" or
"I have not seen anything and I look elsewhere".