Marijke Wijgerinck
Reikwijdte
2003
PianoKunstwerken
polyester en hout
180 x 157 cm