Onder en boven de grond

28-10-2023 t/m 10-12-2023

De expositie vindt plaats bij de laatste middeleeuwse vluchttoren (stins in het Fries) die over is uit de tijd van de "Fryske Frijheid": De Schierstins in Veenwouden. 
Een deel van de schilderijen verbeeldt de geschiedenis van de edellieden Ats Bonnega en Jelmer Sytzama, die door belegering van hun buurman in 1494 hun stins moesten verlaten. De archeologische opgraving in 2021, gerealiseerd door RAAP, vormde voor mij een dankbare bron van inspiratie!