erik sok
Murmel Machine

De murmelmachine is een tekst brakend platform, de twee tegenpolen reageren op de toegeworpen letters die de combinaties vormen waarop gereageerd wordt, in een alsmaar herhalende woordenschat, waar zelden een letter van te begrepen is.

(soundscape by Differentieel)
Murmelmachine

Koos koos kilo's, kaf & koren.
Korrels kraken knetterend uit hun korst,
knarsend koken zij tot kitsch.
Kissebissen wie koosjer is.
Kippen klabakken klagelijk over kwaliteit.
De kinkel klunst als een klojo,
klungelt kort aan knop & kneep.
Kernachtig is de kwestie,
krijtwit maar krachtig komt Klaas krom kijken,
kiest klaarblijkelijk koel.
Een komeet-konijn koerst kompasloos kruiselings lukraak langs de klankkast,
klapt koppig kolderiek tegen de keet.
Kwellend kweent Koen over zijn kwetsuur.
Kjelt kwast kotsend kak & keutel uit de krib.
Knot & kriek krijgen kleur van kabel-kaas.
Kalvijn-kalk kruimelt uit kaders.
Kaart & kaars kachelen kaal kamerbreed.
Kalkoen-kammen kankeren ketterend in de ketel.
Keurig knutselt Karin kralen & kurk kunstig al kwebbelend tot ketting.
Klasse kweekt klakkeloos kinderen kwijt.
Kwik kwetsbaar krijst kristallen kreukels.
Koud kookt Kok een kluif in 't koffiekop,
kiepert het krampachtig in een karaf.
Met knikkende knieën koopt Kobie een knoop in de klok.
De kogel ketst knallend op kniesoor.
Kopieën knorren kwistig keer op keer kordaat.
Kom kunst... kom.