erik sok
Mythers Labyrint

Er zijn vele mythes, rituelen en verhalen verbonden aan het labyrint. het
kent meerdere religieuze of culturele tradities. Het is een oeroude grondvorm
die een beweging bewerkstelligt. Door haar cirkelvorm, die van
oudsher symbool staat voor samenhang en totaliteit, verbindt zij de menselijke
en de natuur werelden.
Het labyrint is door haar wendingen als het levenspad van de mens en
geeft door haar ronde vorm het vertrouwen dat de kern 'het evenwicht tussen
mens en natuur' bereikt kan worden. Door het lopen in dit labyrint
voel je de verbinding met de natuur direct, jou jachtige leven lijk je even te
beheersen en met je voeten verbonden te kunnen zijn en te aarden. “De
weg is het doel” zo echoot het bij het begin van dit labyrint. Wellicht kan je
je tussen deze aarde wallen en putten verzoenen met de omgeving en de
anderen die je voorheen als storend zag.