5
Gert Jan Hammes

Nomad


marmer
sokkel: 33 cm x 33 cm x 5 cm