5
Marijke Wijgerinck

Langs lijnen van geleidelijkheid
(met dank aan Louis Couperus)
2001
installatie Fort Wierickerschans