Richard Kloostra
Dit werk "Atoms" is een weergave van een dagdroom die ik had, waar ik in gesprek was met individuele atomen over hun onderlinge samenhang alsmede hun individualiteit. Het bleek in die dagdroom, dat elk atoom op zichzelf vrije wil heeft, en die vrije wil inzet om zich te schikken in harmonie met zijn naaste atomen.