Richard Kloostra
"DeWijzeMeester" is een uitbeelding van het pad dat moet worden afgelegd in het duister, zonder enige clou, om tot echte spirituele wijsheid te komen. Voor mij persoonlijk is dit werk een constante dankzegging aan Jesu Msiach, dat Hij mij gegund heeft dit pad te mogen bewandelen. Hij is overal en altijd. Alles bestaat uit, door en voor Hem. Pure Liefde.