Bert Hermans Curriculum Vitae

'Reina Sofia'
Olieverf op doek
60 x 80 cm

Bert Hermans Curriculum Vitae (2)

Certificaat Winnaar Artavita online wedstrijd 'Artist of the Month April 2017'

Bert Hermans Curriculum Vitae (3)

Met het schilderij 'Fata Morgana' is Bert Hermans door de jury van Artavita gekozen in de categorie 'Painting & 2-Dimensional Media' tot 'Artist of the Month April 2017' (zie https://artavita.com/contests/29). Artavita is een wereldwijd online forum voor kunstenaars, waaraan enkele duizenden kunstenaars uit de VS en vele honderden uit de rest van de wereld deelnemen. Dit schilderij is te vinden onder de rubriek 'Groothandelsgebouw Rotterdam'.

Bert Hermans Curriculum Vitae (4)

Bert behoorde in 2016 én 2017 tot de 50 finalisten van de 21e en 22e Artavita Online Art Contest die in de Verenigde Staten werd gehouden met deelnemers uit de hele wereld.

Curriculum Vitae

Bert Hermans schildert sinds de eind jaren tachtig en hij heeft een atelier aan de Vest in Gouda, waar hij vooral olieverfschilderijen maakt. Zijn belangrijkste thema is industrieel en cultureel erfgoed.
Hij heeft aan het begin van zijn schildersloopbaan een aantal jaren les gevolgd in acryl-, aquarel- en olieverfschilderen bij de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam. Sinds zijn pensionering in 2011 heeft hij zijn techniek verder ontwikkeld o.a. door het volgen van cursussen olieverfschilderen in het atelier van Clara Miedema in Rotterdam.
Bert is in 2014 genomineerd voor de titel 'Schilderij van het jaar 2014' en in 2016 voor de titel 'Schilderij van het jaar 2016' voor respectievelijk 'Het slachthuis' en 'Don't shoot the piano player'.
Bert is in december finalist geworden van de 21e Artavita Online Art Contest in de Verenigde Staten.

© Bert Hermans. Bert Hermans is de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten - waaronder de auteursrechten - op zijn werk in alle soorten media al dan niet deel uitmakend van een publieke of een privécollectie. Zijn werken zijn beschermd onder internationaal auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel werk noch deel van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bert Hermans.

Reacties van bezoekers

Hallo Bert, het valt mij op als je op BERT HERMANS googelt dat ze zo kunstzinnig zijn. Hele mooie schilderijen. https://www.flickr.com/photos/128197514@N06/
Bert Hermans
19-08-2017
beoordelingen

Geef hier een (openbare) reactie op het werk van Bert Hermans