Solo expositie op youtube als prijswinnaar bij Light Space & Time Online Gallery

Op deze youtube zijn een aantal van Bert's werken te zien.


Maassilo Rotterdam

De Rotterdamse Graansilo bestaat uit een complex van totaal drie silo’s die in een tijdsbestek van vijftig jaar aan de Maashaven Zuidzijde zijn gebouwd.

In 1906 wordt aan de Rotterdamse Graansilo Maatschappij de bouwvergunning verleend tot het bouwen van de Graansilo. Architecht J.P. Stok Wzn. tekent voor het ontwerp en met zijn twintig meter hoge onderkelderde silo en een capaciteit van 20.000 ton behoort deze Graansilo tot de grootste van Europa. De Graansilo blijft nog tot juli 2003 in gebruik als opslag. Na bijna 90 jaar als graanpakhuis te hebben gefunctioneerd wordt de Maashavensilo aangekocht door het OBR vanwege de strategische ligging van het complex als as tussen de Kop van Zuid en Zuidplein. Slopen is geen optie en de Graansilo krijgt een nieuwe bestemming.

De Graansilo vormt een van de inspiratiebronnen voor de schilderijen van het industriële erfgoed van Bert Hermans.


Spoorzone Tilburg

In het hart van Tilburg ligt de Spoorzone, tot voor kort een besloten stuk stad van tientallen hectares groot. Tussen dit industrieel erfgoed en nieuwe architectuur krijgen evenementen, ondernemerschap en vernieuwing de ruimte.

De locomotiefhal (de LocHal) van de voormalige NS-Werkplaats dateert van 1932 en bestaat uit drie delen. Gebouw 60A: het rolwagenspoor. Gebouw 60 B: de stelplaats. Gebouw 60C: de ketelreparatiewerkplaats.

De verbouwde locomotiefhal, met wanden van glas in stalen kozijnen en een dak van betonnen platen, bestaat nu nog. In de dakconstructie zijn nog resten te zien van Duits afweergeschut tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 2015 werd het pand aangewezen als gemeentelijk monument.

De locomotiefhal was een transversale loods. Locomotieven werden met de rolwagen overdwars binnengereden in oostzijde van de hal, tegenwoordig bekend als Gebouw 60A. De rolwagen maakte het mogelijk de locomotieven zijdelings te rangeren.

Pal naast de Koepelhal ligt de wagenmakerij, een gebouw van ongeveer 80 meter lang en 50 meter breed. Direct na de Tweede Wereldoorlog is de eerste wagenmakerij uit 1868 grotendeels gesloopt. De uitbreiding aan de oostzijde uit 1891 bestaat nu nog als Gebouw 92. Het gebouw is opgetrokken uit baksteen en heeft een zadeldak dat bedekt is met kruispannen.

Bij oud-medewerkers van de NS-werkplaats staat de wagenmakerij vooral bekend als een bankwerkerij waarbinnen onderdelen werden hersteld, in plaats van complete wagens en rijtuigen.

Na een bezoek aan de beide hallen van de Spoorzone op 11 juli 2015 heeft Bert voor de expositie 'Little Treasures' die van 28 november tot 11 december in de Galleria de Marchi in Bologna (Italië) werd gehouden, acht schilderijen gemaakt. Vier hiervan zijn in Bologna geëxposeerd.

De andere vier zijn geëxposeerd in de Marziart Internationale Galerie in Hamburg, Duitsland. Die expositie vond plaats van 22 april tot 18 mei 2016.


Koninklijke Lederwarenfabriek Oisterwijk

Het fabriekscomplex van de Koninklijke Verenigde Leder (KVL) in Oisterwijk dateert uit 1915. KVL werd in de jaren dertig de grootste lederfabrikant van Europa. Tot ver in de jaren tachtig nam de fabriek een kwart van de totale Nederlandse lederproductie voor haar rekening. In die tijd behoorde KVL nog steeds tot één van de tien grootste lederfabrieken van Europa. De fabriek was belangrijk voor Oisterwijk, omdat veel de inwoners van de gemeente hier in de fabriek werkten. Tegelijkertijd was de fabriek van economisch belang voor heel Brabant vanwege haar positie in Europa. Sinds 2000 is de fabriek gesloten en is het gebouw steeds verder in verval geraakt.
Een bezoek aan dit industrieel erfgoed op 11 februari 2015 en de daar zelf gemaakte foto's en schetsen vormde de belangrijke inspiratiebron voor enkele schilderijen van Bert. Zie: portfoliorubriek 'Industrieel erfgoed'.
Deze video van de Ghostriders - Urban Exploring, die Bert op YouTube heeft gevonden, geeft een overzicht van het hele complex.