Framer Framed

Expositie is afgelopen

While Awaiting an Unknown Future

Tentoonstelling 03-10-2022 t/m 22-01-2023 > Amsterdam
Framer Framed While Awaiting an Unknown Future
'While Awaiting an Unknown Future' (2022) - Foto: Maarten Nauw / Framer Framed
'While Awaiting an Unknown Future' presenteert het werk van twee kunstenaars — Karen G. en Ribal El Khatib — dat zij maakten tijdens hun verblijf in een asielzoekerscentrum (AZC). Framer Framed werkte samen met de kunstenaars, Milena Mulders en Hanneke Verbeek aan deze presentatie die te zien is naast de tentoonstelling van Gluklya: 'To those who have no time to play'.

Hoe kunnen we reflecteren op en stil staan bij plekken waar we een bepaalde periode moeten verblijven, zonder te weten wanneer de periode eindigt? Plekken waar herinneringen werden gecreëerd die bepalend zijn voor onze identiteitsvorming en tegelijkertijd een gevoel van ‘thuis’ geven? Hoe herinneren we deze plekken die soms niet meer bestaan? Wat betekent het voor de betrokkenen als deze plekken abrupt verdwijnen, zonder fysiek archief?

Duizenden Nederlanders hebben herinneringen aan een tijd die ze doorbrachten in AZC’s door het hele land, maar een fysiek archief van dit deel van het Nederlandse erfgoed is er niet. Hoe kunnen mensen met een vluchtelingenachtergrond hun eerste verblijfplaats in Nederland herinneren als er geen sporen meer zijn van deze plek?

Architect en kunstenaar Ribal El Khatib startte tijdens zijn verblijf in zes verschillende AZC’s het werk The Gap. Overal kwam hij exact hetzelfde anonieme interieur tegen. The Gap toont meubels als een terugkerend element in verschillende hoedanigheden. Herkenbaar voor iedereen die ooit in een AZC heeft gewoond.

Tien jaar geleden bouwde Karen G., voormalig bewoner van AZC Klompjan in Markelo, een nauwkeurige maquette van het AZC waar hij verbleef. Het AZC in Markelo werd in 2012 gesloten. Daarmee was het als ontmoetingsplek of lieux de memoire, die het voor de (voormalig) bewoners was, niet langer toegankelijk. De maquette is als plaatsvervanger voor velen een herinneringsobject.

'While Awaiting an Unknown Future'
3 november 2022 – 22 januari 2023
Dinsdag t/m zondag 12:00 t/m 18:00u
Gratis entree

Meer info: www.framerframed.nl

Framer Framed is een platform voor kunst en cultuur. De tentoonstellingen bevinden zich op het snijvlak van hedendaagse kunst, visuele cultuur en politiek. Framer Framed toont werk van bekende en onbekende kunstenaars die wereldwijd actief zijn en zich verhouden tot maatschappelijke vraagstukken. Naast elke tentoonstelling vindt een verdiepend interdisciplinair publieksprogramma plaats, bestaande uit artist talks, lezingen, filmvertoningen en performances.

Openingstijden

Dinsdag t/m zondag 12:00 t/m 18:00u

Contact

Framer Framed
Oranje-Vrijstaatkade 71
1093 KS Amsterdam
Nederland
Tel: 020 763 0973

framerframed.nl

51 dagen geleden bijgewerkt

Stuur een bericht naar Framer Framed