Galerie Maurits van de Laar

Meer...
Expositie is afgelopen

Everything We Could Not Keep

Tentoonstelling 23-07-2017 t/m 20-02-2017 > Den Haag
Galerie Maurits van de Laar Everything We Could Not Keep

Eva Spierenburg. Dadduckdead, 2016, videostill

NB tentoonstelling alleen open op afspraak van 2 t/m 20 augustus
070-3640151 of info@mauritsvandelaar.nl

Everything We Could Not Keep

Eva Spierenburg (1987) is tijdens haar studie aan de Rijksacademie vanuit het schilderen steeds meer ruimtelijk gaan werken. De schilderijen treden buiten hun kaders en groeien uit tot installaties met beschilderde objecten, sculpturen, tekeningen, fotografische prints en video. Haar werk is sterk persoonlijk: “het is een verzameling pogingen om leven en dood te bevatten, om afwezigheid te materialiseren, om angsten te verdrijven zonder ze te vermijden, om mijn eigen lichaam in te lijven, om kracht te vinden in kwetsbaarheid”. Zo vervaardigde ze een vleeskleurig kostuum van schilderslinnen;
een mannelijk alter ego waarmee ze de houdingen van de mannen in haar schilderijen nabootste. Dromen spelen ook een belangrijke rol, het lichaam dat is ingebed in een beschuttende ruimte komt regelmatig terug. In het meest recente werk wordt het lichaam gereduceerd tot huid: vleeskleurig beschilderde doeken verbeelden de grens tussen het individu en de wereld en worden aan de wand en vrij in de ruimte gehangen.
Ook bij Elsbeth Ciesluk (1986) zijn kwetsbaarheid en het zich verhouden tot de wereld een terugkerend thema. Taal speelt daarbij een belangrijke rol, bij voorkeur met de typemachine schrijft ze heel directe en tegelijk raadselachtig teksten, die uiting geven aan verwondering maar ook aan het worstelen met de onvolkomenheid van de wereld. Net als Eva Spierenburg verwerkt ze beelden uit dromen, die haar werk een mysterieuze en soms humoristische lading geven. Naast de teksten maakt Ciesluk grote tekeningen en schilderingen op papier en textiel van rudimentair weergeven dieren die zowel kracht als kwetsbaarheid uitstralen. In de tentoonstelling zal zij een groot werk direct op een van de wanden van de galerie maken als tegenhanger van Eva Spierenburg die haar werk ook vrij in de ruimte van de galerie zal plaatsen.

Galerie Maurits van de Laar

  • Schilderkunst
  • Beeldhouwkunst
  • Keramiek
  • Sculptuur
  • Tekeningen
  • Installatie
  • Ruimtelijk

De galerie, opgericht in 1991, richt zich niet op formalistische of esthetische kunst, maar op werk waarin het persoonlijk engagement van de kunstenaar naar voren komt. Er is een nadruk op tekenkunst omdat ideeën daar vaak het eerst vorm krijgen en de kunstenaar zich in dit medium het meest blootgeeft. De schilderkunst die getoond wordt is bijna altijd figuratief, ook hier is het persoonlijke belangrijk naast eigenheid of tegendraadsheid. De beeldhouwers in de galerie hebben ook een zeer eigen en uitgesproken vormtaal. Daarnaast is er het besef dat de galerie ook een podium moet zijn voor experiment. Minstens één keer per jaar realiseert een kunstenaar een installatie of project in de galerie.

Openingstijden

wo t/m za 12-18 u
laatste zondag vd maand 13-17 u

Galerie Maurits van de Laar Den Haag

Stuur een bericht naar "Galerie Maurits van de Laar"