De Firma | kunstcentrum Gouda

Nu te zien

Waar eindigt het? | Keramische sculpturen van Tilmann Meyer-Faje

Tentoonstelling t/m 02-06-2024 > Gouda
De Firma | kunstcentrum Gouda Waar eindigt het? | Keramische sculpturen van Tilmann Meyer-Faje
Schiffbruch - 2014
De Firma | kunstcentrum Gouda Waar eindigt het? | Keramische sculpturen van Tilmann Meyer-Faje (2)
Kowloon 2014
Voor de jaarlijkse tentoonstelling in het kader van de Goudse Keramiekdagen heeft De Firma Kunstcentrum Gouda deze keer de keramische sculpturen van de Duits-Nederlandse kunstenaar Tilmann Meyer-Faja (1971) geselecteerd.

Coasters, boorplatforms en prefab woonblokken gaan de ruimte van De Firma vullen. Het repeterende grit van de houten balken van de ruimte vinden we terug in de prefab woonblokken van Tilmann. Hij deed daarvoor inspiratie op in de voormalige DDR en de Sovjet-Unie, waar in de jaren’70 en ‘80 van de vorige eeuw woonblokken van geprefabriceerde betonplaten verrezen. Die zogenaamde ‘plattenbau’ herkennen we in Tilmann’s keramische woonblokken. In zijn werk zien we de repetitieve elementen van de gevelplaten.

Hij vroeg zich wel eens af in hoeverre wij als mens eigenlijk de scheppers en ontwerpers zijn van de industriële processen of dat wij slechts uitvoerders daarvan zijn. Ook zijn woonblokken zijn het resultaat van geautomatiseerde processen, maar volgens de kunstenaar kan er wel degelijk iets misgaan, bijvoorbeeld tijdens het bakproces. We zien dan ook de gebreken van de constructie en de onvermijdelijke achteruitgang van de woonblokken. Tilmann wordt toeschouwer van zijn eigen bouwacties en maakt zich niet druk om esthetische reflectie. Deze bijna-meditatieve toestand van de repeterende handelingen maakt het ook mogelijk om snel en intuïtief te reageren op de eisen van het materiaal. De ongeplande ongelukken die onvermijdelijk gebeuren kunnen ook de basis zijn voor nieuwe bouwmethoden. Maar waar eindigt het?

Naast prefab gebouwen toont Tilmann Meyer-Faje ook de wonderen op zee. De qua structuur op de woonblokken gelijkende boorplatforms ogen echter nog kwetsbaarder, zeker wanneer je bedenkt dat deze gevaarten midden op zee staan en huizehoge golven en orkaankracht moeten trotseren.

Dat geldt ook voor zijn keramische schepen uit de serie Volle kracht vooruit, zoals een coaster en de brug van een containerschip of bulkcarrier. De schepen die onze zeeën en oceanen bevaren vormen de drijvende kracht achter onze grootschalige wereldhandel. Maar ze ogen en zijn roestig zelfs imperfect, aangetast door het veelvuldige gebruik en de inwerking van het zoute zeewater. We vinden ze terug op de sloopwerven aan de kust van India waar Tilmann zijn inspiratie voor zijn serie vandaan haalde.
De Firma | kunstcentrum Gouda Gouda
Pand van De Firma | kunstcentrum Gouda
Foto: Bram Tackenberg

De Firma | kunstcentrum Gouda biedt een podium voor professionele kunst uit Gouda en omgeving, is een broedplaats voor talent en een ontmoetingsplek voor kunstenaars en publiek. Er zijn ongeveer 100 personen bij De Firma Van Drie aangesloten, meest professionele kunstenaars.

Het kunstcentrum heeft als doel hedendaagse kunst bij een zo’n groot mogelijk publiek onder de aandacht te brengen en doet dit o.a. door het organiseren van tentoonstellingen van hoge kwaliteit met veel ruimte voor experiment in de eigen expositieruimte van De Firma.

Kijk voor de actuele tentoonstellingsagenda op de site van De Firma | kunstcentrum Gouda

Openingstijden

Woensdag tot en met zondag, 12:00 - 17:00 uur.

Contact

De Firma | kunstcentrum Gouda
Achter de Kerk 13
2801 JX Gouda
Nederland
Tel: 0622479205


40 dagen geleden bijgewerkt

Stuur een bericht naar De Firma | kunstcentrum Gouda